بازارکار نت لایت در روشنایی و نورپردازی

۱.  خدمات رسانی به شرکتها در گروههای زیر:

شرکت های تولیدکننده محصولات روشنایی و نورپردازی
شرکت های مشاوره طراحی روشنایی
شرکت های نصب و اجرای پروژه های روشنایی
شرکت های خدمات آزمایشگاهی
شرکت های EPC
شرکت های طراحی و ساخت
شرکت های بهینه سازی مصرف انرژی
شرکت های سیستم های کنترل هوشمند روشنایی (LMS)
شرکت های نمایندگی انحصاری محصولات روشنایی و نورپردازی
فروشگاه محصولات روشنایی
فروشگاه تامین تجهیزات روشنایی و نورپردازی
شرکت های آموزش روشنایی ونورپردازی
شرکت های سیستم های کنترل نور
شرکت های نورپردازی آبنمای متحرک و موزیکال

۲. خدمات رسانی به مشتریها در گروههای زیر:

مشتریهای محصولات روشنایی و نورپردازی
شرکتهای نیرو و توزیع برق
شرکتهای عمرانی
زیباسازی و شهرداریها
شرکتهای پیمانکاری
صدا وسیما
مراکز تجاری
مراکز اداری
مراکز مسکونی
مراکز آموزشی
مراکز درمانی
مراکز خدماتی و رفاهی