تخصص:

• مشاور ، طراح و مجری روشنایی و نورپردازی

• طراحی استاندارد سیستم روشنایی معابر، محیطهای شهری، فضای سبز و پارکها، تونلها

• طراحی بهینه سیستم های روشنایی

• طراحی سیستم روشنایی با سولار

• طراحی تاسیسات الکتریکی و bms روشنایی

• طراحی و ساخت چراغ های led

تسلط بر عناوین زیر:

۱.      مفاهیم پایه روشنایی

۲.      مدیریت مصرف و کاهش تلفات در تأمین روشنایی(نگرش صرفه جویی در طراحی روشنایی)

۳.      استانداردهای روشنایی و دستورالعمل ها(نشریه ۶۱۴)

۴.      منابع جدید تولید نور (لامپ ها و ال ای دی ها و …)

۵.      مشخصه های فتومتریک و پخش نور چراغ ها

۶.      اندازه گیری روشنایی، کنترل کیفیت تجهیزات روشنایی

۷.      تأثیر روشنایی در ایمنی و امنیت اجتماعی

۸.      اثرات زیست محیطی روشنایی(آلودگی روشنایی و محیط زیست)

۹.      بهداشت و سلامتی در تأمین روشنایی و آلودگی نوری(آلودگی نوری و سلامتی)

۱۰.   نور و زیبایی و تأثیر آن بر مبلمان شهری (روشنایی معماری)

۱۱.   مدیریت و کنترل شبکه های روشنایی معابر(بهینه سازی روشنایی معابر)

۱۲.   نرم افزارهای طراحی و محاسبات مربوط به روشنایی

۱۳.   کاربرد انرژی های نو در تأمین روشنایی و استفاده بیشتر از نور طبیعی

۱۴.   .اصلاح و تعدیل شبکه های روشنایی و طرح های جامع بهینه سازی

۱۵.   تجهیزات جانبی چراغ و شبکه های روشنایی و نحوه کنترل کیفیت آن ها

۱۶.   شبکه ها و سیستم های هوشمند روشنایی

۱۷.   طراحی روشنایی در محیط های صنعتی

۱۸.   طراحی و ساخت چراغ های دکورتیو

۱۹.   طراحی و نورپردازی المان های شهری

به ما ایمیل بفرستید