مطالب آموزشی نورپردازی و روشنایی

دستگاه اسپکترورادیومتر طیف سنج نور
,

دستگاه اسپکترورادیومتر طیف سنج نور

دستگاه اسپکترورادیومتر طیف سنج نور   برای اندازه گیری بیناب نور در تابش روشنایی منابع به طور عمومی از دستگاه اسپکترورادیومتر1 استفاده میشود. دستگاه مذكور قادر است با فیلتر نمودن نور منابع در طول موجهای معین با باند باریک، مقادیر نسبی و مجموع ت…
کره اولبریخت کره جمع کننده و اسپکتروفتومتر
,

کره اولبریخت کره جمع کننده و اسپکتروفتومتر

کره اولبریخت کره جمع کننده و اسپکتروفتومتر   شارنوری که با نماد∅نمایش داده میشود میزان نوری است که توسط یک منبع روشنایی در واحد زمان در فضا پخش میشود.واحد شار نوری لومن است. اندازه گیری کمیت های نوری ، فوتومتری نامیده می شود که در…
تکنیک نورپردازی wall washing
,

تکنیک نورپردازی wall washing

تکنیک نورپردازی wall washing   نورپردازی با وال واشر یکی از مزایای بارز این محصولات این است که وال واشرها مجهز به لنزهایی با درجات مختلف هستند که به همین دلیل  شدت نور بالایی را در خروجی خود پدید می آورند. از این رو به سادگی می توانند ن…
تکنیک نورپردازی Up lighting
,

تکنیک نورپردازی Up lighting

تکنیک نورپردازی Up lighting   این روش که یکی از متداول ترین انواع نورپردازی در محوطه های باز است، شامل تابش نور به سوژه از سطح زمین می شود. در نورپردازی به بالا نور منابع نوری به تعداد یک یا بیشتر در کف زمین و نزدیک به پایه جسم مورد نورپر…
تکنیک نورپردازی Spot lighting
,

تکنیک نورپردازی Spot lighting

تکنیک نورپردازی Spot lighting   منابع نوری نقطه ای به صورت طبیعی وجود ندارند ، و صرفا می توان پرتوهای نور خورشید که از روزنه به یک جسم می تابد را به عنوان نور متمرکز فرض کرد. در نورهای مصنوعی انواع نور متمرکز را می توان یافت.نمونه ه…
تکنیک نورپردازی سطحی Grazing Lighting
,

تکنیک نورپردازی سطحی Grazing Lighting

تکنیک نورپردازی سطحی Grazing Lighting   برای تأکید بر سطوح غیر یکنواخت یا بافت دار همانند دیوارهای آجری و سنگی از نورپردازی سطحی استفاده می شود. در این روش شکل بافت ها برای ایجاد جذابیت بصری برجسته تر می شوند. منابع نوری نزدیک به سطح…
تکنیک نورپردازی Flood lighting
,

تکنیک نورپردازی Flood lighting

تکنیک نورپردازی Flood lighting   با استفاده از این تکنیک می‌توانید با نصب لامپ‌هایی مثل نورافکن و پروژکتور روی نقاطی از ساختمان با ایجاد حداکثر روشنایی، نمای مورد نظر از بنا را در برابر پس زمینه فضای اطراف برجسته‌تر نموده و توجهات را به …
سبک نورپردازی downlight
,

سبک نورپردازی downlight

سبک نورپردازی downlight   نور پایین عمدتا نقش برجسته سازی قسمت های خاص اتاق غذا خوری مانند آثار هنری یا میز های خاص را به عهده دارد. این نور پردازی را می توان با استفاده از هالوژن ها بوجود آورد Downlightها می تواند یک انتخاب عالی برا…
نور مخفی ! Cove Lighting
,

نور مخفی Cove Lighting

نور مخفی ! Cove Lighting     نور مخفی اصلاحی اشتباه و در عین حال رایج است. . در این تکنیک نور از منبع نور به سطحی تابیده می شود و بازتاب منتشر شده از سطح نور مد نظرما را تامین خواهد کرد، این تعریف به صورت ابتدایی تمام آنچه در این روش است…