مطالب آموزشی نورپردازی و روشنایی

لامپ تخلیه ی گازی Discharge Lamp
,

لامپ تخلیه ی گازی Discharge Lamp

لامپ تخلیه ی گازی Discharge Lamp     لامپ تخلیه ی گازی(Discharge Lamp) فرایند نور دهی در اینلانپ همانند لامپ فلورسنت است اما به شیوه متفاوتی راه اندازی می شود. در لامپ تخلیه گازی برای راه اندازی لامپ، به جای استارتر از یک الکترود کمک…
لامپ فلورسنت fluorescent lamp
,

لامپ فلورسنت fluorescent lamp

لامپ فلورسنت  fluorescent lamp    لامپ فلورسنت (fluorescent lamp) مکانیزم کار این لامپ به این صورت است که جریان الکتریکی گذرنده از میان گذر، جیوه موجود در داخل لامپ را یونیزه و امواج ماوراء بنفش تولید می کند که این امواج با عبور از ماده فلورسنت …
لامپ هالوژن Halogen lamp
,

لامپ هالوژن Halogen lamp

لامپ هالوژن Halogen lamp     لامپ هالوژن(Halogen lamp)  برای جلوگیری از تبخیر سطحی فیلامان لامپ التهابی و در نتیجه کاهش بهره نوری، مقداری هالوژن که معمولا ید یا برم است، به حباب وارد می کنند و به این ترتیب لامپ هالوژن به دست می آید. هالوژن…
لامپ التهابی Incandescent Lamp
,

لامپ التهابی Incandescent Lamp

لامپ التهابی Incandescent Lamp   لامپ التهابی (Incandescent Lamp ) در این لامپ یک فیلامان که معمولا از جنس تنگستن است. با عبور جریان الکتریکی گرم می شود و می درخشد. تنگستن مناسبترین ماده برای فیلامان است. زیرا دمای ذوب بالا و انعطاف پذ…
عمر متوسط لامپ (life – average Rated)
,

عمر متوسط لامپ lamp life – average Rated

عمر متوسط لامپ lamp life – average Rated           عمر متوسط لامپ lamp life – average Rated  عمر متوسط معمولا مدت زمانی است که طی آن 50% از لامپ های یک گروه بزرگ از کار می افتد. این مدت زمان را بر حسب ساعت می سنجند. د…
لامپ(lamp)
,

لامپ lamp

لامپ lamp     لامپ lamp سیستمی که انرژی الکتریکی را به نورانی تبدیل کند لامپ نامیده می شود. لامپ ها را معمولا به سه دسته کلی تقسیم می کنند: لامپ التهابی لامپ فلورسنت لامپ تخلیه گازی یک نوع منبع روشنایی مصنوعی است ک…
چراغ و اجزای آن
,

چراغ و اجزای آن

چراغ و اجزای آن       چراغ و اجزای آن چراغ (Luminaire) چراغ دستگاهی است که نور های منتشر شده توسط یک یا چند لامپ را توزیع می کند و یا انتقال می دهد و شامل تمامی قطعات لازم برای  پشتیبانی، نصب و حفاطت لامپ ها است اما مدار ها…
بهره نوری (Efficacy)
,

بهره نوری (Efficacy)

بهره نوری (Efficacy)       بهره نوری (Efficacy) نسبت شار نوری کل یک لامپ به توان به توان مصرفی اش را که بر حسب لومن بر وات بیان می شود، بهره نوری می نامند. در لامپ فلورسنت و تخلیه گازی باید به هنگام تعیین بهره، توان بالاست و ک…
ضریب بازتاب ( Reflectance)
,

ضریب بازتاب ( Reflectance)

ضریب بازتاب ( Reflectance)     ضریب بازتاب ( Reflectance) نسبت شار منعکس شده از یک سطح به شار تابیده شده به آن را ضریب انعکاس می گویند. ضریب انعکاس درصد نوری را نشان می دهد که از سطح بر می گردد. اختلاف بین شار نور تابیده به …