نوشته‌ها

نمایشگاه روشنایی تانزانیا (Lightexpo)

نمایشگاه روشنایی تانزانیا (Lightexpo)

نمایشگاه روشنایی تانزانیا (Lightexpo) ۱۰ الی ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠ دارالسلام ، تانزانیا مرکز کنفرانس Mlimani City دارالسلام نمایشگاه روشنایی تانزانیا (Lightexpo) در یک نگاه نمایشگاه روشنایی تانزانیا (Lightexpo) از ۱۰ الی…
نمایشگاه روشنایی تانزانیا (Lightexpo)

نمایشگاه روشنایی تانزانیا (Lightexpo)

نمایشگاه روشنایی تانزانیا (Lightexpo) ۱۹-۲۱ مرداد ۱۳۹۶ دارالسلام ، تانزانیا مرکز کنفرانس Mlimani Cityy دارالسلام نمایشگاه روشنایی تانزانیا (Lightexpo) در یک نگاه نمایشگاه روشنایی تانزانیا (Lightexpo) بزرگترین رویداد تجاری سالانه ت…