1. دوره‌های طراحی روشنایی و نورپردازی در نرم افزارهای Dialux
  2. دوره‌ طراحی روشنایی و نورپردازی در نرم افزارهای Calculux
  3. دورره آموزشی آشنايي با نشريه جديد 614 روشنايي معابر
  4. دورره آموزشی اصول اندازه¬گيری روشنايي معابر
  5. برگزاری دوره آموزشی روشنایی معابر
  6. برگزاری دوره آموزشی طراحی و بهینه سازی سیستم های روشنایی
  7. دوره آموزشی بازاریابی و فروش تجهیزات روشنایی و نورپردازی

به ما ایمیل بفرستید