معرفی بازارکار روشنایی

1ساخت انواع چراغ و پروژکتور
2ساخت انواع لوستر و آواژور
3ساخت انواع پایه و برج نوری
4ساخت درایور و کنترلر
5ساخت قاب و فریم
6ساخت المان های ازین بندی
7ساخت لنز و رفلکتور
8ساخت تجهیزات جانبی
9طراحی انواع محصولات روشنایی
10طراحی تجهیزات جانبی
11واردات و صادرات
12طراحی هنری در زمینه روشنایی و نور پردازی
13طراحی تاسیسات الکتریکی روشنایی
14بهینه سازی و هوشمند سازی
15ساخت آزمایشگاه همکار
16نوشتن و ترجمه کردن کتاب، مجله، مقاله
17آموزش مطالب روشنایی نورپردازی
18گپ های موجود در بازار روشنایی
19عناوین اولویت تحقیقاتی وزارت نیرو
20نصب تجهیزات روشنایی و نورپردازی
21طراحی و ساخت نرم افزار و اپ
22طراحی و ساخت لوازم اندازه گیری روشنایی و نورپردازی

پیشنهاد شما

اگر بازار کار مرتبطی میشناسید، آن را به اشتراک بگذارید