نوشته‌ها

شبیه ساز نور طبیعی در آکواریوم محیط زیست آبزیان

شبیه ساز نور طبیعی در آکواریوم محیط زیست آبزیان

شبیه ساز نور طبیعی در آکواریوم محیط زیست آبزیان از ديرباز نور پژوهشگران محيط زيست به اين نتيجه رسيدند كه ‌نور اثراتی بر رفتار، فیزیولوژی و مرفولوژی جانداران دارد. تمام موجودات زنده اعم از انسان نيز براي بروز رفتارهاي طبيعي به نور طبيعي نيازمند است. …