نوشته‌ها

زنندگی نور (glare)
,

زنندگی نور (glare)

زنندگی نور (glare) زنندگی نور (glare) درخشندگی بیش از حد یک سطح سبب ایجاد ناراحتی برای چشم و کاهش میزان بینایی آن می شود. احساس ناشی از زنندگی نور به عواملی مانند اندازه، موقعیت مکانی و میزان روشنایی منبع نور، تعداد منابع و همچنین به میزان تط…