نوشته‌ها

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

درباره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان: به اطلاع عزیزان ایده پرداز می رساند با همکاری و حمایت بنیاد نیکو کاری جمیلی با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکارو انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی ایده های نو و برگزیده و تسهیل مسیر حرکت …