نوشته‌ها

,

خازن Capacitor

خازن  Capacitor زمانی که مدار الکتریکی فقط شامل مقاومت خالص باشد، ولتاژ(V) و جریان(I) هم فاز هستند و ضریب توان که کسینوس زاویه بین V و I است، برابر با یک خواهد بود. همچنین می توان گفت که توان متوسط (P) در مدار مقاومتی برابر با توان ظاهری (S)  است.  …