نوشته‌ها

سومین جشنواره نور شهر تهران

سومین جشنواره نور شهر تهران

سومین جشنواره نور شهر تهران هم زمان با دهه مبارکه فجر، شهر تهران نور باران خواهد شد. دانشگاه تربیت مدرس تهران امسال در نظر دارد هم زمان با سال جهانی نور، سومین جشنواره نور شهر تهران را به طور خاص در پیاده راه ۱۷ شهریور برگزار کند. بخش اصلی این…