نوشته‌ها

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی کمیته علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی نوآوری درعلوم و مهندسی، از تمامی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و مسئولان اجرایی دعوت می نمایند مقالا…