نوشته‌ها

ضریب نمود رنگ (Color Rendering index or CRI)
,

ضریب نمود رنگ (Color Rendering index or CRI)

ضریب نمود رنگ (Color Rendering index or CRI)     ضریب نمود رنگ (Color Rendering index or CRI) مقایسه رنگ اجسام،وقتی که تحت منبع نور مورد نظر قرار دارد و زمانی که تحت منبع نور مبنا قرار می گیرد، با ضریب نمود رنگ بیان می شود. برای تع…