نوشته‌ها

فراخوان رقابت طراحي نور PI-SCALE Flexible OLED Design Competition 2017

فراخوان رقابت طراحي نور PI-SCALE Flexible OLED Design Competition 2017

فراخوان رقابت طراحي نور PI-SCALE Flexible OLED Design Competition 2017   رقابت طراحي PI-SCALE Flexible OLED از تمام طراحان نورپردازي با استفاده از لامپ هاي LED دعوت ميکند در اين رويداد شرکت کنند. هدف برگزار کنندگان ا…