نوشته‌ها

لامپ متال هالاید HI
,

لامپ متال هالاید HI

لامپ متال هالاید HI   لامپ متال هالاید (HI) ساختمان این لامپ ها مشابه لامپ بخار جیوه با فشار زیاد است. به این لامپ ها علاوه بر جیوه، مقداری نمک های هالوژن مانند یدور سدیم، یدور ایندیوم یا یدور تالیوم اضافه می کنند.در دمای کار لامپ یدور تبخیر م…