نوشته‌ها

مسابقه بين المللي طراحي نورپردازي CLUE 04

مسابقه بين المللي طراحي نورپردازي CLUE 04 با مضمون”نور و احساسات”

مسابقه بين المللي طراحي نورپردازي CLUE 04 با مضمون"نور و احساسات" بنياد CLU، (انجمن نورآرايي محيط هاي شهري) چهارمين دوره از رقابت هاي خود را برگزار ميکند. به گزارش گالري آنلاين، اين دوره از رقابت با مضمون"نور و احساسات" برگزار مي…