نوشته‌ها

توزیع شدت نور(candlepower Distribution)
,

توزیع شدت نور(candlepower Distribution)

توزیع شدت نور(candlepower Distribution) توزیع شدت نور(candlepower Distribution) منحنی پخش نور در مختصات قطبی،  میزان شدت نور یک لامپ یا چراغ را در صفحه ای نشان می دهد که دقیقاً از مرکز لامپ یا چراغ می گذرد. شدت نور در زوایای مختلف اط…