نوشته‌ها

نمایشگاه برق و روشنایی شانگهای

نمایشگاه برق و روشنایی شانگهای

نمایشگاه برق و روشنایی شانگهای ۱۲ الی ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠ شانگهای ، چین مرکز نمایشگاه بین‌المللی شانگهای (SNIEC) نمایشگاه برق و روشنایی شانگهای در یک نگاه   نمایشگاه برق و روشنایی شانگهای از ۱۲ الی ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ …
نمایشگاه برق و روشنایی شانگهای

نمایشگاه برق و روشنایی شانگهای

نمایشگاه برق و روشنایی شانگهای ۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۹۶ شانگهای ، چین مرکز نمایشگاه بین‌المللی شانگهای (SNIECCC) نمایشگاه برق و روشنایی شانگهای در یک نگاه نمایشگاه برق و روشنایی شانگهای بزرگترین نمایشگاه تجاری در حوزه برق و روشنایی است. دوره گذشت…