نوشته‌ها

نمایشگاه روشنایی کنیا (Lightexpo)

نمایشگاه روشنایی کنیا (Lightexpo)

نمایشگاه روشنایی کنیا (Lightexpo) ۱۳-۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ نایروبی ، کنیا مرکز کنفرانس بین المللی کنیاتا (KICCC) نمایشگاه روشنایی کنیا (Lightexpo) در یک نگاه نمایشگاه روشنایی کنیا (Lightexpo) بزرگترین رویداد برای بازار روشنایی و نم…