نوشته‌ها

نمایشگاه صدا و نورپردازی مسکو (Prolight + Sound NAMM)

نمایشگاه صدا و نورپردازی مسکو (Prolight + Sound NAMM)

نمایشگاه صدا و نورپردازی مسکو (Prolight + Sound NAMM)   ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۹۶ مسکو ، روسیه مرکز نمایشگاه و همایش Sokolniki (ECCC) نمایشگاه صدا و نورپردازی مسکو (Prolight + Sound NAMM) در یک نگاه   نمایشگاه صدا و نورپردازی مسکو (Prolight…