نوشته‌ها

نمایشگاه نورپردازی و روشنایی هند

نمایشگاه نورپردازی و روشنایی هند

نمایشگاه نورپردازی و روشنایی هند ۱۹-۲۱ مهر ۱۳۹۷ دهلی نو ، هند مرکز نمایشگاهی پراگاتی میدان نمایشگاه نورپردازی و روشنایی هند در یک نگاه نمایشگاه نورپردازی و روشنایی هند یکی از بزرگترین نمایشگاه های روشنایی و نورپردازی در هند ب…