نوشته‌ها

نور مخفی ! Cove Lighting
,

نور مخفی Cove Lighting

نور مخفی ! Cove Lighting     نور مخفی اصلاحی اشتباه و در عین حال رایج است. . در این تکنیک نور از منبع نور به سطحی تابیده می شود و بازتاب منتشر شده از سطح نور مد نظرما را تامین خواهد کرد، این تعریف به صورت ابتدایی تمام آنچه در این روش است…