نوشته‌ها

همایش تخصصی خلق برند

همایش تخصصی خلق برند

همایش تخصصی خلق برند این روزها ارزش آفرینی برای نام های تجاری و ایجاد برندهای قدرتمند، نیازمند آگاهی داشتن از علم روز دنیا و توانایی به کار گیری این علم در راستای نوآوری، توسعه و پیشب…