نوشته‌ها

دمای رنگ (correlated color temperature or CCT)
,

دمای رنگ (correlated color temperature or CCT)

دمای رنگ (correlated color temperature or CCT)   دمای رنگ (correlated color temperature or CCT) دمای رنگ یک منبع نور برابر است با دمایی که در آن ، رنگ تابشگر سیاه کامل مشابه با رنگ منبع نور مورد نظر باشد منابع نوری از نظر دمای رنگ به سه …