نوشته‌ها

صحبت از نور، صحبت با نور است

صحبت از نور، صحبت با نور است

صحبت از نور، صحبت با نور است Le Corbusier:همانطور كه مي‌توانيد تصور كنيد، من نور را آزادانه به كار مي‌برم، نور براي من پايه اساسي معماري است. من با الهام گرفتن از نور طراحی مي‌كنم. ساده نيست که معماري لکوربوزیه با استفاده از نور را خلاصه نمود. …