نوشته‌ها

تاثیر نورآرایی و آذین بندی در شهر
,

تاثیر نورآرایی و آذین بندی در شهر

تاثیر نورآرایی و آذین بندی در شهر تاثیر نورآرایی و آذین بندی در شهر نور به عنوان عنصر غیر کالبدی در شهر، تأثیر بسیار زیادی در کیفیت فضاهای شهری دارد. نورهای مختلفی که، از طریق نورآرایی شبانه، عناصر شهری را در شب روشن می­کند، بسته به این­که با چه رنگ…