نوشته‌ها

عوامل موثر بر چگونگی رؤیت اجسام
,

عوامل موثر بر چگونگی رؤیت اجسام

عوامل موثر بر چگونگی رؤیت اجسام عوامل موثر بر چگونگی رؤیت اجسام اندازه جسم: هر چه جزئیات مربوط به جسم کوچکتر و دقیق تر باشد، دیدن آن مشکل تر است. کنتراست (contrast) یا اختلاف روشنایی جسم با محیط اطراف: هر چه این اختلاف کمتر باشد تشخیص جسم دشوارت…