نوشته‌ها

شار نوری (luminous flux)
,

شار نوری (luminous flux)

شار نوری (luminous flux) شار نوری (luminous flux) شار نوری بیان کننده آهنگ تابش نور از یک منبع نوری است و بر حسب لومن اندازه گیری می شود. یعنی اگر یک منبع نقطه ای نور با شدت یک کاندلا در مرکز کره ای به شعاع یک متر قرار بگیرد، سطحی با مساحت…