نوشته‌ها

نمایشگاه برق و روشنایی گوانگجو

نمایشگاه برق و روشنایی گوانگجو

نمایشگاه برق و روشنایی گوانگجو ۱۹-۲۲ خرداد ۱۳۹۶ گوانگجو ، چین نمایشگاه صادرات و واردات چین (کانتون فر) نمایشگاه برق و روشنایی گوانگجو در یک نگاه  نمایشگاه برق و روشنایی گوانگجو همواره مهم ترین بستر ظهور تولیدات روشنایی و نوین ترین فناور…