نوشته‌ها

شدت نور (luminous intensity)
,

شدت نور (luminous intensity)

شدت نور (luminous intensity) شدت نور (luminous intensity)   شار نوری عبوری از واحد زاویه ی فضایی (استرادیان)، شدت نور نام دارد که بر حسب کاندلا سنجیده می شود. زاویه فضایی، زاویه است که از مرکز یک کره دیده می شود و سطح آن را در بر میگ…