نوشته‌ها

درك لکوربوزیه از نور که منجر به تحولی عظیم در معماری با نور شد

درك لکوربوزیه از نور که منجر به تحولی عظیم در معماری با نور شد

درك لکوربوزیه از نور که منجر به تحولی عظیم در معماری با نور شد مي‌توان نگاهي به پروژه‌هاي اوليه این معمار داشت كه از تغيير جهت تاريكي به فضايي باسيلي از نور خورشيد و نماهاي گسترده مشخص را دربر مي‌گيرند. در اين پروژه از سوي ديگر، مانند اثر ديگ…
صحبت از نور، صحبت با نور است

صحبت از نور، صحبت با نور است

صحبت از نور، صحبت با نور است Le Corbusier:همانطور كه مي‌توانيد تصور كنيد، من نور را آزادانه به كار مي‌برم، نور براي من پايه اساسي معماري است. من با الهام گرفتن از نور طراحی مي‌كنم. ساده نيست که معماري لکوربوزیه با استفاده از نور را خلاصه نمود. …