نوشته‌ها

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی تاریخ برگزاری: ۱۲ اردیبهشت ۹۷ محل برگزاری: فرانسه، پاریس …