نوشته‌ها

لامپ التهابی Incandescent Lamp
,

لامپ التهابی Incandescent Lamp

لامپ التهابی Incandescent Lamp   لامپ التهابی (Incandescent Lamp ) در این لامپ یک فیلامان که معمولا از جنس تنگستن است. با عبور جریان الکتریکی گرم می شود و می درخشد. تنگستن مناسبترین ماده برای فیلامان است. زیرا دمای ذوب بالا و انعطاف پذ…
لامپ(lamp)
,

لامپ lamp

لامپ lamp     لامپ lamp سیستمی که انرژی الکتریکی را به نورانی تبدیل کند لامپ نامیده می شود. لامپ ها را معمولا به سه دسته کلی تقسیم می کنند: لامپ التهابی لامپ فلورسنت لامپ تخلیه گازی یک نوع منبع روشنایی مصنوعی است ک…